hr hren
Dunja Pavić - odvjetnik

Dunja Pavić

dunja.pavic@p-r.hr

Dunja Pavić prakticira pravo trgovačkih društava, trgovačko pravo, upravno pravo i rješavanje sporova. Tečno govori hrvatski i njemački jezik.

hrvatski english
WEB magicmarinac.hr