hr hren
Jelena Frković Musa - junior partner

Jelena Frković Musa

jelena.frkovic@p-r.hr

Jelena Frković Musa prakticira trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, spajanja i akvizicije, građevinsko pravo, energetsko pravo i rješavanje sporova. Tečno govori hrvatski, engleski i služi se njemačkim jezikom.

hrvatski english
WEB magicmarinac.hr