hr hren
Krešimir Šarčević - odvjetnik

Krešimir Šarčević

kresimir.sarcevic@p-r.hr

Krešimir Šarčević prakticira pravo intelektualnog vlasništva, korporativno pravo, spajanja i akvizicije, radno i upravno pravo te rješavanje sporova. Tečno govori hrvatski i engleski jezik.

hrvatski english
WEB magicmarinac.hr