hr hren
Livija Sokol - odvjetnik

Livija Sokol

livija.sokol@p-r.hr

Livija Sokol prakticira trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, spajanja i akvizicije, direktne strane investicije, razvoj nekretnina i rješavanje sporova. Tečno govori hrvatski, njemački i engleski jezik.

hrvatski english
WEB magicmarinac.hr