hr hren
Sanja Relić - senior partner

Sanja Relić

sanja.relic@p-r.hr

Sanja Relić prakticira pravo trgovačkih društava, spajanja i akvizicije, trgovačko pravo, građevinsko pravo, privatizacije, energetsko pravo, rješavanje sporova. Tečno govori hrvatski, engleski, ruski i njemački.

hrvatski english
WEB magicmarinac.hr